Skip to main menu [m] | Skip to content [c]

Zostań członkiem ZPOPiLU

Dowiedz się więcej o korzyściach z członkostwa

Przyłącz się

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Default user picture

Zarejestrowany od: 8 lat 47 tygodni

Reprezentant:

Andrzej Krawczyk

Adres instytucji:

ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik

http://psychiatria.com/

Oferujemy profesjonalną, wszechstronną pomoc w zakresie psychiatrii i neurologii, służącą poprawie jakości życia w chorobie, z uwzględnieniem działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie i promocji zdrowia psychicznego. Szpital bierze udział w programie "Schizofrenia - otwórzcie drzwi" na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia. Swoją siedzibę w Szpitalu ma "Stowarzyszenie Homo-Homini" działające na rzecz chorych psychicznie i ich rodzin.

© 2011 Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt: Disordered Design