Skip to main menu [m] | Skip to content [c]

Zostań członkiem ZPOPiLU

Dowiedz się więcej o korzyściach z członkostwa

Przyłącz się

Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o. w Parzymiechach

Default user picture

Zarejestrowany od: 8 lat 45 tygodni

Reprezentant:

Marek Grzyb

Adres instytucji:

ul. Częstochowska 1
42-164 Parzymiechy

http://www.otua.pl

Od 1 marca Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień. Organem założycielskim jest „Ośrodek Terapii Uzależnień” Sp. z o.o. W nowej formule ośrodek przejął wszystkie funkcje, obowiązki i prawa dotychczasowego OTUA, w tym także finansowanie przez NFZ.

Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach powstał już w 1964 roku jako Wojewódzki Zakład Lecznictwa Odwykowego. Mieści się w pięknie położonym regionie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, na terenie dawnego majątku Hrabiego Potockiego.

Malowniczy park z pomnikami przyrody i urokliwymi stawami, sprzyja rozwojowi duchowemu i psychoterapii leczonych u nas pacjentów.

Działalność Placówki finansowana jest przez NFZ.

© 2011 Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt: Disordered Design