Skip to main menu [m] | Skip to content [c]

Zostań członkiem ZPOPiLU

Dowiedz się więcej o korzyściach z członkostwa

Przyłącz się

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

Default user picture

Zarejestrowany od: 7 lat 24 tygodnie

Reprezentant:

Marian Sołtysiewicz

Adres instytucji:

ul. Dąbrowskiego 19
34-120 Andrychów

http://www.szpital.info.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1978 roku. 1 września 1998 roku zarządzeniem Wojewody Bielskiego został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Świadczy usługi w zakresie psychiatrii i leczenia odwykowego. Obecnie dyrektorem szpitala jest mgr Marian Sołtysiewicz pełniący tą funkcję od 22 listopada 2002 roku. Szpital zlokalizowany jest w Andrychowie, miasteczku położonym przy głównym węźle komunikacyjnym Bielsko-Biała – Kraków. Placówka otoczona jest pięknym parkiem, w którym spokój znajdują wszyscy pacjenci zakładu. WSP w swojej strukturze posiada nowoczesne oddziały psychiatryczne, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddział terapii uzależnień od alkoholu, oddział dzienny psychiatryczny, oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu, poradnię zdrowia psychicznego. Szpital dysponuje łącznie 234 łóżkami.

© 2011 Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt: Disordered Design