Skip to main menu [m] | Skip to content [c]

Zostań członkiem ZPOPiLU

Dowiedz się więcej o korzyściach z członkostwa

Przyłącz się

Uchwała o uchwaleniu statutu ZPOPiLU oraz jego zmiany

podjęta w Krakowie dnia 31 sierpnia 2010r.

Na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) Zgromadzenie Założycielskie Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień w następującym składzie:

 1. Waldemar Giza - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki
 2. Tomasz Goździkiewicz - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. dr Stanisława Deresza, pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
 3. Jan Wojciech Bieńkiewicz- Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
 4. Marzena Grochowska - Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 5. Klaudia Szołtysek Kareł - NZOZ "Feniks", ul. Cieszyńska 2/4, 41-800 Zabrze
 6. Janusz Kołakowski - Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica
 7. Henryk Kromołowski - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec
 8. Edward Lewczuk - Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
 9. Anna Rusek - Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
 10. Marian Sołtysiewicz - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów
 11. Anna Śremska - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta
uchwala: § 1

Niniejszym, uchwala się statut Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy:

 1. Waldemar Giza……………………………………………………..
 2. Tomasz Goździkiewicz……………………………………………………..
 3. Jan Wojciech Bieńkiewicz ……………………………………………………..
 4. Marzena Grochowska ……………………………………………………..
 5. Klaudia Szołtysek Kareł ……………………………………………………..
 6. Janusz Kołakowski ……………………………………………………..
 7. Henryk Kromołowski ……………………………………………………..
 8. Edward Lewczuk ……………………………………………………..
 9. Anna Rusek ………………………………………………………
 10. Marian Sołtysiewicz ……………………………………………………..
 11. Anna Śremska ………………………………………………………

Uchwała o zmianie statutu ZPOPiLU

Uchwała nr 10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków...

© 2011 Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt: Disordered Design