Skip to main menu [m] | Skip to content [c]

Zostań członkiem ZPOPiLU

Dowiedz się więcej o korzyściach z członkostwa

Przyłącz się

ZPOPiLU

Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień powstał na mocy Uchwały Zgromadzenia Założycielskiego podjętej dnia 31 sierpnia 2010 roku. W chwili obecnej Związek zrzesza 46 podmioty wykonujących działaność leczniczą z obszaru całej Polski, przy czym na bieżąco kolejne szpitale zgłaszają wolę przystąpienia do organizacji.

Nadrzędną ideą przyświecającą Założycielom Związku jest zamiar podjęcia konstruktywnej i długotrwałej współpracy celem:
  • ciągłego podwyższania standardu świadczonych usług medycznych,
  • rozwoju zrzeszonych w Związku jednostek,
  • ochrony praw członków oraz reprezentowania ich wobec dysponentów środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym przede wszystkim wobec Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jego prawnych następców, Ministerstwa Zdrowia i innych właściwych organów władzy i administracji państwowej.

© 2011 Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt: Disordered Design